Assemblea General Ordinària

Estimat soci/a

Tenim el plaer de notificar-li la celebració de l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el divendres, dia 23 de febrer, a les 21.00 hores en primera convocatòria, a les 21.30 hores en segona, i a les 22.00 hores en tercera i última convocatòria.

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació si procedeix de l’Acta de l’Assemblea General

2. Balanç Esportiu

3. Aprovació Balanç Econòmic any 2017

4. Pressupost any 2018

5. Informes diversos

6. Precs i preguntes

La Junta Directiva

 

31 de gener de 2018

  • Nuestros Eventos