Adjudicació gimnàs

El Club Tenis Uxo desitja informar a tots els socis i sòcies que l’empresa que executarà la pròxima reforma del gimnàs serà CHS, Contratas Hidraulicas.

De la mateixa forma volem agrair a totes les empreses participants en el plec, l’esforç i el compromís per voler participar en aquest projecte tant desitjat per tots els socis.

Per aclariments sobre el procés de selecció s’ha fixat el dilluns dia 14 d’agost de 18.30 a 19.00 hores a les oficines del club.

Tanmateix es convoca a CHS, Contratas Hidráulicas el dia 30 d’agost per iniciar els tràmits d’execució a les 19:30 hores a les oficines del club.

  • Nuestros Eventos