Eleccions al CTU

La Junta directiva del Club Tenis Uxo informa a tots els socis i sòcies que:

Segons el previst als Estatuts del Club Tenis Uxo, la Junta Directiva en sessió celebrada el dia 6 d’abril de 2018, ha pres l’acord de convocar Eleccions.

Hi ha 15 dies hàbils per afavorir la presentació de candidatures. En el cas de no presentar-se cap candidatura, l’actual Junta directiva renovaria càrrecs de forma automàtica.

Per qualsevol informació preguem que passen per les oficines del club.

Salutacions,

La Junta Directiva

  • Nuestros Eventos